Договір публічної оферти

Дата публікації Оферти: 20.05.2023
Фізичною особою-підприємцем Федірко Данилом Сергійовичем, код ЄДРПОУ 3449707366, місцезнаходження: Україна, 79057, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ЧУПРИНКИ, будинок 117, квартира 12 («Виконавець»), укласти договір надання послуг, що представлені на веб-сайті https://www.te-ma.club.
Укладенням цього Договору також вважатимуться конклюдентні дії: проставлення галочки навпроти поля «Ознайомлений із публічною офертою» та/або оплата рахунку чи використання онлайн платіжного засобу для оплати Практикуму та/або отримання онлайн доступу до Практикуму в записі.
Уважно прочитайте Договір, оскільки він регулює використання Вами сайту та замовлення послуг. Використовуючи наш Сайт, ви погоджуєтесь та зобов’язуєтесь дотримуватися його умов в повному обсязі.
Приймаючи цю Оферту, Ви погоджуєтесь з усіма викладеними нижче умовами і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення та укладаєте на цих умовах договір про надання послуг з ФОП Федірком Данилом Сергійовичем.
У разі, якщо Ви не погоджуєтесь з умовами цієї Оферти, будь-ласка, не замовляйте та оплачуйте послуги, що пропонуються на цьому Сайті.
У разі, якщо Вам не зрозумілі певні положення, пропонуємо Вам зв'язатись з нами шляхом відправки листа на електронну пошту: danylo.fedirko@gmail.com.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
1.1 Веб-сайт / Сайт – електронний доступ до матеріалів практикуму за адресою в мережі інтернет https://www.te-ma.club
1.2 Практикум – сукупність робочих матеріалів під назвою «Спільнота», які надаються Замовнику за обраним тарифом.
1.3 Тариф – сукупність робочих матеріалів Практикуму, що мають різний ступінь наповнення за змістом та обсягом і відповідно пропорційну різницю в вартості. Кількість тарифів Практикуму, їх наповнення та вартість відображається на Сайті.
1.5 Робочі матеріали – масив даних, що включає в себе авторські відеозаписи, конспекти, інші електронні матеріали, шаблони, мануали, що надаються Користувачу в рамках обраного Тарифу.
1.6 Користувач – особа, яка замовила та оплатила Практикум.
1.7. Командний доступ – можливість поширення робочих матеріалів Практикуму серед колег в рамках роботи Користувача в одній компанії або команді. Рішення про можливість надання командного доступу до Практикуму приймається Виконавцем і надається тільки з його дозволу.
1.8. Первинний Користувач – Користувач, який ініціював перед Виконавцем надання його команді Командного доступу до Практикуму.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1 Виконавець зобов'язується надати Користувачу онлайн послуги з забезпечення можливості доступу до Практикумів протягом дії Договору, а Користувач – прийняти й оплатити послуги на умовах, визначених в цій Оферті. Вартість Практикуму, його Тариф та умови надання доступу визначена на Сайті або рекламних матеріалах.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
3.1 Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття публічної Оферти.3
.2 Приймаючи публічну Оферту на укладення такого Договору, Користувач підтверджує, що він повністю приймає його умови.
3.3 Користувач приймає (акцептує) Оферту шляхом: здійснення конклюдентних дій – оплати вибраного Тарифу Практикуму на умовах, зазначених у §4 цього Договору. Письмова форма цього Договору згідно ЗУ «Про електронну комерцію» додатково може підтверджуватися направленням електронного листа.
3.4. За проханням Первинного Користувача та дозволом Виконавця, можливе надання Командного доступу до Практикуму. Відповідно, кожен член команди автоматично стає Користувачем і на нього поширюється умови цієї Оферти, зокрема обовʼязки щодо нерозголошення матеріалів Практикуму та відповідальність за його порушення. При цьому, Первинний Користувач зобовʼязаний ознайомити інших Користувачів за Командним доступом та умовами цієї Оферти.

4. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1 Ціна визначається та застосовується відповідно до обраного Користувачем Тарифу Практикуму, яка вказується на Сайті.
4.2 Розрахунки за Тариф Практикуму здійснюються шляхом перерахування коштів, які можуть здійснюватися наступним чином:
4.2.1 або на банківський рахунок Виконавця відповідно до виставленого Виконавцем рахунку;
4.2.2. або через онлайн платіжні системи, що використовуються Виконавцем на Сайті.
4.2.3. або шляхом оплати криптовалютою за курсом на день оплати, відповідно наданої Виконавцем інструкції та реквізитів для оплати.
4.3. Платіж Користувача визнається вчиненим в момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
4.4. Оплата обраного Практикуму здійснюється:
4.4.1. у гривневому еквіваленті до долару США на час здійснення оплати згідно з встановленим курсом відповідної платіжної системи Сайту, при здійсненні оплати відповідно до п.4.2.1-4.2.2 цього Договору;
4.4.2. в еквіваленті відповідної криптовалюти до долару США на час здійснення оплати згідно з встановленим курсом, при здійсненні оплати відповідно до п.4.2.3 цього Договору;
4.5. Користувач може отримати знижку на ціну Практикуму. Умови надання знижки на Практикум доводяться до відома Користувача через рекламні матеріали. Знижка не надається після здійснення оплати Практикуму.

5. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
5.1 Послуги надаються в мережі Інтернет шляхом надання Користувачу доступу до вибраного ним Тарифу Практикуму через Telegram-bot з наступним наданням доступу до матеріалів Практикуму в YouTube.
5.2 Виконавець не несе відповідальність, якщо Користувач пропустив особисту консультацію, інші елементи Практикуму, розраховані на їх сприйняття Користувачем шляхом його персональної участі в онлайн-трансляції, онлайн-зустрічі відповідно до обраного Тарифу Практикуму.
5.3 Моментом надання послуг вважається передача доступу до Практикуму через Telegram-bot з наступним наданням доступу до Робочих матеріалів Практикуму в  YouTube. Користувач споживає послуги шляхом перегляду Робочих матеріалів розміщених на Платформі за відповідним обраним Тарифом. Усі Робочі матеріали є авторськими та суб'єктивними, Виконавець може не погоджуватися із позиціями викладеними у цих матеріалах.

6. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6.1 Обов'язки ВИКОНАВЦЯ:
6.1.1 Надати Користувачу послуги відповідно до умов цієї Оферти.
6.1.2 Передати Користувачеві доступ до Практикуму на пізніше 24 годин з моменту отримання оплати на розрахунковий рахунок Виконавця.
6.2 Обов'язки КОРИСТУВАЧА:
6.2.1 При замовленні відповідного Тарифу Практикуму, прийняти та оплатити послуги відповідно до умов цієї Оферти.
6.2.2 Споживати послуги особисто, не передавати доступ до Практикуму, усіх робочих матеріалів будь-яким третім особам, не копіювати та іншим чином не відтворювати робочі матеріали. У разі порушення цієї умови Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку, а Користувач зобов'язується сплатити штраф у розмірі 200% вартості відповідного Практикуму.6.2.2.1. Виключенням з п.6.2.2 цієї Оферти складає надання Виконавцем Командного доступу за проханням Користувача. Жодних санкцій для Користувача, передбачених п.6.2.2 цієї Оферти в такому випадку не наступає.
6.2.3. Уважно ознайомитися з програмою відповідного Практикуму, а також наявними Тарифами на нього.
6.2.4. При настанні умов набрання статусу Первинного Користувача, ознайомити інших Користувачів з умовами цієї Оферти.

7. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
7.1 Усі права на Веб-сайт належать Виконавцю.
7.2 Права інтелектуальної власності на Практикум, Робочі матеріали, зокрема, але не виключно, зображення, аудіо, відео, логотипи, торговельні марки, тексти, графіка, звуки, слогани, шаблони, мануали та інші матеріали, надані в рамках Практикуму, належать Виконавцю.
7.3 Виконавець також використовує об'єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.
7.4 Виконавець надає Користувачу обмежену, невиключну, відкличну і без права субліцензування (без права передачі третім особам) ліцензію на доступ до Практикуму та використання робочих матеріалів.
7.5 Користувач розуміє та погоджується, що Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об'єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1 Виконавець може односторонньо розірвати цей Договір та заблокувати доступ до Практикуму, Telegram-bot, доступу до Google Drive та YouTube у випадку виявлення поширення (чи будь-якого відтворення) робочих матеріалів публічно та (або) передання доступу до Практикуму третім особам, які не є Стороною Договору.8.1.1. Виключенням з п.8.1 цієї Оферти становить надання Виконавцем Командного доступу.
8.2. У випадку виявлення Виконавцем порушень передбачених п. 8.1. цього Договору, Користувач зобов'язується сплатити штраф у розмірі 200% вартості Практикуму за відповідним Тарифом. Порушення можуть бути зафіксовані скрінами екранів, програмними засобами чи фактами доступу до Практикуму третіх осіб чи будь-якими іншими розумними засобами.8.2.1. Виключенням з п.8.2. цієї Оферти становить надання Виконавцем Командного доступу і, як наслідок, штрафні санкції до Користувача та членам його команди не застосовується.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1 Всі суперечки, що виникають при виконанні цієї Оферти, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У разі якщо суперечки не врегульовані шляхом переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1 Договір діє з моменту отримання оплати Виконавцем та до моменту закінчення строку дії доступу до Практикуму за відповідним Тарифом, що вказується на Сайті.
10.2 Якщо програмою відповідного Тарифу Практикуму передбачена можливість подовженого користування матеріалами Практикума безстроково, цей Договір автоматично продовжується на кожний наступний період такого доступу, що передбачена програмою відповідного Тарифу Практикуму.10.2 Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку невиконання Стороною своїх обов'язків за цим Договором.

11. ІНШІ УМОВИ
11.1 Приєднуючись до цього Договору Користувач надає Виконавцю право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики приватності та Закону України «Про захист персональних даних».
11.2 Виконавець може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку без попереднього повідомленням про це Користувача. У випадку незгоди зі зміненими умовами Користувач має право розірвати Договір в односторонньому порядку.11.3 Якщо інше не передбачено цією Офертою, застосовуються звичайні договірні умови, встановлені чинним законодавством України.Фізична особа-підприємець Федірко Данило Сергійович РНОКПП: 3615207010

Усі права захищені, 2023.